Informatie voor verwijzers

Aanmelding en verwijzing naar  Bosgra Systeemdenken kan via verschillende routes;
Via de gemeente (gebiedsteam), via het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, door een gezinsvoogd wanneer sprake is van een OTS. Maar als cliënt kunt u ook direct contact opnemen. In dat geval zal ook het gebiedsteam worden betrokken, zij worden dan de verwijzer.

Jeugd beneden de 18 jaar; financiering valt onder de jeugdwet, aanmelding loopt via gebiedsteam, Regiecentrum Bescherming & Veiligheid of de huisarts. 
18+; verwijzing via huisarts of POH of rechtstreeks. 

Actuele wachttijd: geen