Bosgra Systeemtherapeut - De Mens in Bedrijf

Om water anders te laten stromen hoef je niet de rivier te verplaatsen, een steen verleggen in de rivierbedding is voldoende.

Een veel gebruikte en sprekende metafoor, bij veel mensen ongetwijfeld bekend en herkenbaar. En zo waar, immers na het verleggen van een steen zal het water nooit meer zo stromen als daarvoor, een patroon wordt doorbroken. De vraag is natuurlijk, hoe wil je dat het water gaat stromen? En welke steen moet je verleggen om dat te bereiken? Hoe weet je dat het stroomt zoals je wilt als je de steen eenmaal hebt verlegd? En als dat niet zo is, wat dan?

Water PB
cropped-2358243-bigthumbnail.jpg

Als ons leven de rivier is kunnen we de omstandigheden daarin zien als de stenen in de bedding. Veel liggen goed, die laat je daarom liggen of zijn te groot om te verleggen, ook al zou je dat willen. Ze markeren de route waarlangs je leven loopt en zijn veelal bepalend voor de patronen in je bestaan. Vaak is het ook niet nodig om de grote stenen te verleggen en kan het verplaatsen van een kleine steen al voor grote verandering zorgen. Kleine veranderingen in onze omstandigheden of gedrag kunnen veel teweeg brengen, ze kunnen zomaar tot een stroomversnelling leiden als het ware of juist zorgen dat je daar weer uitkomt wanneer je daar ongewild in terecht gekomen bent.

Systeemtherapie kan helpend zijn om er achter te komen welke stenen goed liggen, welke je wilt verleggen en hoe je dat zou kunnen doen. Systeemtherapie kan je helpen om naar je eigen omstandigheden te kijken en te ontdekken welke patronen op welke manier bepalend zijn in je leven. Systeemtherapie draagt geen oplossingen aan, wel kan een Systeemtherapeut met je kijken welke omstandigheden in jou leven je wilt veranderen en je helpen om daarbij passend gedrag te vinden. Systeemtherapie kan je helpen om in jouw leven de rivier zo te laten stromen zoals jij wilt.

cropped-water-coast-header-47706-1024x300.jpg

Missie & vissie

Missie
Jaap Bosgra wil zich inspannen om iedereen die dat nodig heeft mee te nemen en te ondersteunen in de sociale wereld en naar boven te halen wat hij of zij als waarde in zich heeft.

Visie
Als je bestaat doe je mee, zo is mijn visie als systeemtherapeut binnen de jeugdhulpverlening. De mens in bedrijf verwijst naar de opvatting dat je als bestaand mens altijd in bedrijf bent; met jezelf, voor jezelf, in jezelf, in relatie tot anderen, er is leven en dus bedrijvigheid. Mijn inspanningen zijn vooral gericht op de bedrijvigheid die bijdraagt tot een constructieve verbinding met jezelf en je omgeving en mensen die daarvan deel uitmaken. Met als hoger doel; meedoen op een manier die er voor jou toe doet!

Over Jaap

Na bijna twintig jaar in de TBS en het Gevangeniswezen te hebben gewerkt, heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar de jeugdhulpverlening. Binnen dat werkveld heb ik te maken gehad met gezinnen en jeugdigen/jongeren van verschillende leeftijden met een diversiteit aan hulpvragen. En iedere keer weer als ik met jongeren werk en/of in gezinnen kom, komt automatisch de vraag naar boven; wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? Vaak blijkt dat zichtbaar gedrag symptomen zijn van complexere problematiek. Sturen op gedrag kan helpend zijn maar nog belangrijker is zicht krijgen op de onderliggende oorzaken. De opleiding tot systeemtherapeut heeft mij de tools aangereikt die ik daarvoor nodig heb.

Wat is systeemtherapie en wat doet een systeemtherapeut? Systeemtherapie kan worden ingezet bij (inter)persoonlijke problematiek en heeft altijd betrekking op dat wat zich tussen mensen afspeelt of bij een individu in relatie tot zijn omgeving. Het gaat dus over contacten, interacties en relaties en wat voor patronen daarin zijn ontstaan. Gedrag wat zichtbaar is tussen mensen krijgt pas betekenis wanneer we iemands verhaal, de achtergrond en de omstandigheden kennen waarbinnen het zich afspeelt, de zogeheten context.

Contexten kunnen zeer divers zijn; sekse, leeftijd, etnische afkomst, geloofsovertuiging, arbeidsomstandigheden en ook de familiegeschiedenis, de wisselwerking tussen heden en verleden, huidige leefsituatie en ook persoonlijkheidskenmerken als karakter zijn bepalend voor de context.

Belangrijk uitgangspunt binnen het systeemdenken is dat er niet slechts één waarheid bestaat. Ieder mens heeft zijn/haar verhaal en dat doet er toe. Ieder kijkt naar de wereld op zijn/haar eigen manier waarbij het één niet fout is en het ander goed. Zo bestaan er veel verschillen tussen mensen en net zo goed zijn er veel overeenkomsten en raakvlakken met allerlei mogelijkheden tot verbinding. Ik zie het als een uitdaging om patronen zichtbaar te maken en daar waar mogelijk proberen verbindingen aan te brengen of te herstellen.

Bovenstaande geeft een klein stukje weer van hoe ik als systeemtherapeut naar de wereld kijk. Naar mensen, naar problemen en vooral naar perspectieven. Wanneer je water anders wilt laten stromen hoef je niet de rivier te verplaatsen, een steen verleggen in de rivierbedding maakt al verschil, is een metafoor die ik graag gebruik. Dat geldt ook voor hoe wij in het leven staan, soms kunnen kleine aanpassingen al grote verschillen maken.