Privacybeleid

Privacyverklaring van Jaap Bosgra/Bosgra Systeemdenken “de mens in bedrijf”.

Jaap Bosgra/Bosgra Systeemdenken,  gevestigd aan de Flevo 16 , 9204 JN te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jaap Bosgra heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat hij de privacy van bezoekers van zijn website belangrijk vindt. Hij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u hem verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Minderjarigen

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Jaap Bosgra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren ik persoonsgegevens?

Vanuit de wet ben ik verplicht om dossiers 20 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kan ik persoonsgegevens met mijn partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van de correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen. Met mijn verwerkers sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. (Naam) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door het plaatsen van cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.