Klachtenprocedure

Wanneer u als cliënt niet tevreden bent en/of er een probleem ontstaat tussen u en Jaap Bosgra kunt u of Jaap Bosgra als zorgaanbieder daarover een klacht indienen bij het klachtenportaal.

Alvorens u dit doet is het wenselijk dat u probeert eerst zelf met Jaap Bosgra in gesprek te gaan en aan hem kenbaar te maken wat uw klacht is met als doel samen tot een passende oplossing te komen.

Lukt dat niet dan kunt u maar ook Jaap Bosgra als zorgaanbieder zich wenden tot het klachtenportaal zorg (KPZ). Dat kan via de mail:  info@klachtenportaalzorg.nl of schriftelijk te sturen naar:

Klachtenportaal zorg
Westerstraat 117
1601 AD, Enkhuizen