Aanmelden

Aanmelding en verwijzing naar  Bosgra Systeemdenken kan via verschillende routes;
Via de gemeente (gebiedsteam), via het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, door een gezinsvoogd wanneer sprake is van een OTS.
Maar als cliënt kunt u ook direct contact opnemen. In dat geval zal ook het gebiedsteam worden betrokken, zij worden dan de verwijzer.

Na de aanmelding vindt een eerste gesprek plaats om te kijken of er een match is tussen de cliënt en Jaap Bosgra. Als het van beide kanten goed voelt kunnen vervolgstappen gezet worden om de hulp op te starten.

Actuele wachttijd: geen